Räddningstjänstens roll i det svenska samhället

Räddningstjänsten är en viktig del av det svenska samhället och har som uppgift att rycka ut vid olika slags olyckor och händelser. Detta kan innebära allt från brandbekämpning och räddning vid brand, till att hjälpa till vid olika slags olyckor såsom trafikolyckor, vattenskador och liknande. Räddningstjänsten består av många olika enheter, inklusive brandkår, räddningstjänst, ambulans och polis.

Räddningstjänsten har en central roll i svenska samhället och är en viktig aktör vid olika slags olyckor och händelser. De är oftast de första som rycker ut och de har den kompetens och utrustning som krävs för att hantera olika slags situationer. Räddningstjänsten har också en viktig roll när det gäller att förebygga olyckor och händelser, genom att till exempel genomföra säkerhetskontroller och ge råd och tips om hur man kan förebygga olyckor.

Det finns många olika sätt att vara en del av räddningstjänsten i Sverige. Man kan till exempel arbeta som brandman, ambulanspersonal eller polis. För att bli en del av räddningstjänsten krävs det oftast att man har genomgått en utbildning på en högskola eller universitet, och man måste också uppfylla vissa krav på fysisk form och hälsa.

Att vara en del av räddningstjänsten kan vara en tuff men samtidigt mycket givande uppgift. Man får möjlighet att hjälpa människor i nöd och att göra en skillnad i samhället. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att räddningstjänsten också möter många svåra och utmanande situationer, och det kan vara en tuff och belastande uppgift.

Räddningstjänsten är en viktig del av det svenska samhället och har en central roll när det gäller att hjälpa människor i nöd och att förebygga olyckor och händelser. De som arbetar inom räddningstjänsten är duktiga och kompetenta individer.

Mobiltelefon som räddaren i nöden

Sajten Abonnemang.se som är en jämförelsetjänst för mobilabonnemang har sammanställt olika aktuella händelser då mobiltelefonen räddad liv. Förutom att använda mobilen för att ringa larmcentralen 112, så har mobilen använts på följande sätt för att lindra och rädda liv:

1. Larm om hjärtstopp
Det finns en app som skickar ut SMS till utbildade livräddare som befinner sig i närheten av den drabbade personen. Förhoppningen är att drabbade kan få livräddande hjälp med hjärt-lungräddning och hjärtstartare innan ambulans är på plats. Tack vare geopositionering är denna typ av tjänst möjlig. SVT rapporterar om Daniel Lundberg som ryckt ut på 15 larm om hjärtstopp bara det senaste året.

2. Brännskador ute på landet
I Sydafrika drabbas över 3% av befolkningen av allvarliga brännskador. Förutom olyckor på jobbet i industrin så drabbas framförallt väldigt fattiga människor ute på landet. Skälet är att de fortfarande använder fotogen för mat, värme och ljus då elektriciteten är osäker långt ute på landet. Akut behandling av brännskador är jätteviktig då om akutinsatsen inte är tillräcklig så försämras oddsen för all efterföljande behandling. Genom att lokalvårdare skickar foton på de brännskadade för bedömning om de ska köras akut till sjukhuset eller inte. För ofta så räcker lokal behandling istället för att behöva åka långt till närmaste sjukhus. Tack vare denna metodik så har resultaten varit fantastiska.

3. Kartlägga kriser
Omvärlden tar upp flera sätt mobiltelefonen räddar liv på. Ett av dem är ett projekt som SIDA tillsammans med forskare från Karolinska har utvecklat ett system som hjälper räddningspersonal att kartlägga särskilt utsatta områden vid naturkatastrofer. Till exempel vid en naturkatastrof i Mocambique, så kunde de med hjälp av satellitbilder övervaka och identifiera områden som översvämmats. På så sätt kunde de lösa förnödenheter till de drabbade, då det fanns gott om information var hjälpen behövdes som mest. Detta projekt som fått namnet Missing Maps har utvecklats vidare och används av Läkare utan gränser och även Röda korset.

 

 

Bäst i Skåne Nordväst

Micke B., Båstad kom upp i 401 watt på sitt AEKG.
Enligt personal från Capio har ingen i Skåne Nordväst klarat så hög belastning.

Stöd till tillsyn LSO

På MSB:s hemsida finns det en del intressant läsning gällande erfarenheter av överklagade ärenden från kommunernas tillsyn över den enskilde enligt lagen om skydd mot olyckor.

Drygt 200 ärenden har studerats och till flera av dem har MSB (tidigare Räddningsverket)lämnat synpunkter.

Ett intressant dokument är ”I skälig omfattning, ett urval av överklagade tillsynsärenden om brandskydd”.

Tillämpad jämställdhet i räddningstjänsten

Projektet Tillämpad jämställdhet i räddningstjänsten genomförs av Kommunförbundet Skåne, Räddningstjänsten Syd och Räddningstjänsten Skåne Nordväst, där Kommunförbundet Skåne är huvudman. Projektet finansieras av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

 

Sten Tolgfors till Landskrona

Måndagen den 24 maj besöker försvarsminister Sten Tolgfors Räddningstjänsten och träffar frivilligorganisationer i Landskrona.

Sten Tolgfors besöker personalen och verksamheten vid Räddningstjänsten i Landskrona. Senare under eftermiddagen kommer Sten Tolgfors ha möten med representanter för Hemvärnet, Lottakåren, Bilkåristerna och Försvarsutbildarna.