Bäst i Skåne Nordväst

Micke B., Båstad kom upp i 401 watt på sitt AEKG.
Enligt personal från Capio har ingen i Skåne Nordväst klarat så hög belastning.

Stöd till tillsyn LSO

På MSB:s hemsida finns det en del intressant läsning gällande erfarenheter av överklagade ärenden från kommunernas tillsyn över den enskilde enligt lagen om skydd mot olyckor.

Drygt 200 ärenden har studerats och till flera av dem har MSB (tidigare Räddningsverket)lämnat synpunkter.

Ett intressant dokument är ”I skälig omfattning, ett urval av överklagade tillsynsärenden om brandskydd”.

Tillämpad jämställdhet i räddningstjänsten

Projektet Tillämpad jämställdhet i räddningstjänsten genomförs av Kommunförbundet Skåne, Räddningstjänsten Syd och Räddningstjänsten Skåne Nordväst, där Kommunförbundet Skåne är huvudman. Projektet finansieras av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

 

Sten Tolgfors till Landskrona

Måndagen den 24 maj besöker försvarsminister Sten Tolgfors Räddningstjänsten och träffar frivilligorganisationer i Landskrona.

Sten Tolgfors besöker personalen och verksamheten vid Räddningstjänsten i Landskrona. Senare under eftermiddagen kommer Sten Tolgfors ha möten med representanter för Hemvärnet, Lottakåren, Bilkåristerna och Försvarsutbildarna.