Mobiltelefon som räddaren i nöden

Sajten Abonnemang.se som är en jämförelsetjänst för mobilabonnemang har sammanställt olika aktuella händelser då mobiltelefonen räddad liv. Förutom att använda mobilen för att ringa larmcentralen 112, så har mobilen använts på följande sätt för att lindra och rädda liv:

1. Larm om hjärtstopp
Det finns en app som skickar ut SMS till utbildade livräddare som befinner sig i närheten av den drabbade personen. Förhoppningen är att drabbade kan få livräddande hjälp med hjärt-lungräddning och hjärtstartare innan ambulans är på plats. Tack vare geopositionering är denna typ av tjänst möjlig. SVT rapporterar om Daniel Lundberg som ryckt ut på 15 larm om hjärtstopp bara det senaste året.

2. Brännskador ute på landet
I Sydafrika drabbas över 3% av befolkningen av allvarliga brännskador. Förutom olyckor på jobbet i industrin så drabbas framförallt väldigt fattiga människor ute på landet. Skälet är att de fortfarande använder fotogen för mat, värme och ljus då elektriciteten är osäker långt ute på landet. Akut behandling av brännskador är jätteviktig då om akutinsatsen inte är tillräcklig så försämras oddsen för all efterföljande behandling. Genom att lokalvårdare skickar foton på de brännskadade för bedömning om de ska köras akut till sjukhuset eller inte. För ofta så räcker lokal behandling istället för att behöva åka långt till närmaste sjukhus. Tack vare denna metodik så har resultaten varit fantastiska.

3. Kartlägga kriser
Omvärlden tar upp flera sätt mobiltelefonen räddar liv på. Ett av dem är ett projekt som SIDA tillsammans med forskare från Karolinska har utvecklat ett system som hjälper räddningspersonal att kartlägga särskilt utsatta områden vid naturkatastrofer. Till exempel vid en naturkatastrof i Mocambique, så kunde de med hjälp av satellitbilder övervaka och identifiera områden som översvämmats. På så sätt kunde de lösa förnödenheter till de drabbade, då det fanns gott om information var hjälpen behövdes som mest. Detta projekt som fått namnet Missing Maps har utvecklats vidare och används av Läkare utan gränser och även Röda korset.