Stöd till tillsyn LSO

På MSB:s hemsida finns det en del intressant läsning gällande erfarenheter av överklagade ärenden från kommunernas tillsyn över den enskilde enligt lagen om skydd mot olyckor.

Drygt 200 ärenden har studerats och till flera av dem har MSB (tidigare Räddningsverket)lämnat synpunkter.

Ett intressant dokument är ”I skälig omfattning, ett urval av överklagade tillsynsärenden om brandskydd”.