Arbetsgrupper

Ev. framtida grupper/projekt skall länkas till något av vidstående sakområden.
Varje sakområde skall ha möjlighet att representeras av en representant per R-chefsområde, dvs totalt sex personer per arbetsgrupp i normalläge.

Möjlighet att lämna mandat för representation i resp. grupp ifrån ett R-chefsområde till ett annat skall finnas. (dvs respektive område måste inte representeras i alla grupper)
Möjlighet för arbetsgrupperna att använda sig av andra experter/deltagare skall givetvis finnas, detta avgör arbetsgruppen själva.

Arbetsgrupperna avgör även om hela eller delar av arbetsgruppen deltar i de olika arbetsmomenten/projekten.

 

Arbetsgrupperna är:
– Kem
– KUA-gruppen
– Ledning
– Olycksundersökning
– Operativa gruppen
– Preparandutbildning
– R-chefsgruppen
– Skydd & Säkerhet