Tillämpad jämställdhet i räddningstjänsten

Projektet Tillämpad jämställdhet i räddningstjänsten genomförs av Kommunförbundet Skåne, Räddningstjänsten Syd och Räddningstjänsten Skåne Nordväst, där Kommunförbundet Skåne är huvudman. Projektet finansieras av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.